//zacisze.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/08/fundusze-ue-1.png

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Zacisze” współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Zacisze” w Zimnodole, którzy zrezygnowali z innych miejsc zatrudnienia ze względów bezpieczeństwa personelu i pacjentów przebywających w ZPO oraz na zakup środków ochrony.

Czas realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Łączna wartość grantu wynosi: 73 617,07 zł z tego część A grantu (dodatki do wynagrodzeń) 64 587,14 zł część B grantu (środki ochrony) 9 029,93 i jest finansowana z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych
  • ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowanych
//zacisze.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/08/nfz-mz-2.png

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,,ZACISZE”

Pielęgniarki i Położne Ewa Stanek, Bożena Mitka Spółka Partnerska, Zimnodół 51,32-300 Zimnodół współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

 

Dofinansowanie projektu:  88 412,38 zł

//zacisze.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/08/fundusze-ue-1.png