//zacisze.olkusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/logo-unia.png

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Zacisze” współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Zacisze” w Zimnodole, którzy zrezygnowali z innych miejsc zatrudnienia ze względów bezpieczeństwa personelu i pacjentów przebywających w ZPO oraz na zakup środków ochrony.

Czas realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Łączna wartość grantu wynosi: 73 617,07 zł z tego część A grantu (dodatki do wynagrodzeń) 64 587,14 zł część B grantu (środki ochrony) 9 029,93 i jest finansowana z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych
  • ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowanych